Eläinlääkintähuollon tulevaisuus -työryhmä kokoontuu

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta maakuntiin on esillä useita samanaikaisia muutoksia eläinlääkintähuollon kokonaisuuteen.

Suomen Eläinlääkäriliitto perusti huhtikuussa työryhmän kunnallisen ja yksityisen eläinlääkinnän toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi.

Tavoite on käydä läpi erilaisia malleja eläinlääkintähuollon kokonaisuuden järjestämiseksi.

Ryhmän jäseniä, asiantuntijoita ja näkökulmia täydennetään työn aikana, tavoite on hahmottaa asiaa tuoreella tavalla niin, että kokonaisuus hahmotetaan mahdollisimman laajasti.

Huhtikuussa ryhmän kokopanoksi päätettiin Hanna Nurmi, Kimmo Lampinen, Katri Kiviniemi, Marita Saarikivi, Timo Wahlroos, Jukka Kuusisto, Jani Soini, Tiina-Mari Aro ja yksityinen tuotantoeläinpraktikko.

Työryhmä kutsuu asiantuntijoita kokouksiinsa.

Seuraava kokous pidetään 19. toukokuuta.

Lisätiedot: puheenjohtaja Päivi Lahti, yhteystietoihin