Eläinlääkäriliitto etsii toiminnanjohtajaa, dl 15.1.2018

Suomen Eläinlääkäriliitto ry etsii toimistoonsa Helsinkiin

Eläinlääkäriä toiminnanjohtajaksi nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä osa-aikaiseen työsuhteeseen.
Eläinlääkäriliitto on Suomen eläinlääkärien ammattijärjestö ja edunvalvoja.

Liiton toimisto on ainutlaatuinen työpaikka, joka tarjoaa erinomaisen näköalan jäsenkunnan monipuolisuuteen sekä laajaan työtehtävien ja asiantuntijuuksien kirjoon. Liiton toimistossa on myös parhaat mahdollisuudet vaikuttaa alaan, edistää eläinlääkärikunnan hyvinvointia ja olla mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja edunvalvonnassa.

Liiton toiminnanjohtaja toteuttaa yhdessä liiton puheenjohtajan ja toimiston henkilökunnan kanssa valtuuskunnan ja hallituksen linjauksia sekä toimii toimiston esimiehenä. Hän osallistuu lisäksi liiton kansainväliseen toimintaan ja edustaa liittoa ammattijärjestötehtävissä. Tehtävä täytetään toistaiseksi.

Tehtävässä edellytetään Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyyttä. Arvostamme kokemusta ja näkemystä eläinlääkärin laajasta ammattikuvasta sekä halua ja kykyä kehittää liiton toimintaa pitkäjänteisesti. Edellytämme hakijalta johtajuutta, hallinnollista kokemusta, kokemusta järjestö- ja esimiestoiminnasta sekä suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa. Palkkaus on sopimuksen mukaan. Valinta pyritään tekemään tammikuun lopussa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen lähetetään osoitteeseen Suomen Eläinlääkäriliitto ry, Aleksis Kiven katu 52–54, 00510 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen paivi.lahti (att) sell.fi viimeistään 15.1.2018. Kirjeeseen ja sähköpostin otsikkoon merkintä: Työpaikkahakemus.

Lisätiedot: puheenjohtaja Päivi Lahti, puh. 050 911 9117.

Lisää tietoa liitosta on verkkosivuilla.

Ilmoitus julkaistaan myös Suomen Eläinlääkärilehdessä 9/17, joka ilmestyy 21. joulukuuta.