Eläinlääkäriliiton vaalin äänestys jatkuu vielä maanantain 4.11.!

Liiton valtuuskunnan 2020-2022 äänestys alkoi 14. lokakuuta ja jatkuu vielä koko vuorokauden 4. marraskuuta.

Ehdokkaita on kaikkineen 90: 87 eläinlääkäriä ja kolme opiskelijavaalin ehdokasta, siis ennätysmäärä!

Äänestys on sähköinen.
Linkki on vaalin sivulla, jossa ovat myös esittelyssä ehdokkaat kuvineen ja tavoitteineen sekä valitsijayhdistysten tavoitteet. Vaalisivulle on lisätty myös varoitus nopeasormisille äänestäjille.
Vaalikirje on lähetetty perinteisellä postilla lokakuun alussa ja alustava kirje alkukesästä. 

Vaikuta oman ammattialasi asioihin - kuka ja ketkä linjaavat tavoitteita seuraavalla kolmivuotiskaudella!

Esittelyt ja äänestyslinkki ovat tällä vaalisivulla