Eläinlääkärihygieenikkoyhdistyksen apuraha 2021 jaossa

Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinlääkärihygieenikkojen ja muiden valvontatehtävissä toimivien eläinlääkäreiden verkostoitumista, yhteistyötä ja yhteishengen syntymistä, kohottaa jäsentensä ammatillista koulutustasoa, valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä yhteiskunnallisia etuja ja osallistua ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen.

Yhdistys jakaa apurahaa kerran vuodessa 1–2 eläinlääketieteen opiskelijalle tai Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen jäsenelle ympäristöterveydenhuollon alaan kuuluvasta koulutuksesta tai matkasta enintään 1000 euroa.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi:

  • kongressimatkaan
  • tutkimukseen
  • täydennyskoulutukseen
  • kursseihin
  • omaan ammattitaitoon/ opiskeluun liittyvää syventävää koulutusta varten

Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiin info @ ehy-ry.fi. Apurahahakemus lähetetään vain sähköisesti ja sen on oltava perillä viimeistään 30.9.2021 klo 16.00.

Hakukaavake on saatavissa osoitteesta www.ehy-ry.fi.

Apurahan saaneilta edellytetään matkan/koulutuksen raportointia kolmen kuukauden kuluessa matkan/koulutuksen päättymisestä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.