Eläinlääkärien työterveysoppaan zoonoosiosio: luonnos kommentoitavana 15.1.2020 asti

Eläinlääkärien työterveysopasta päivitetään parhaillaan muun muassa zoonoosien osalta. Työryhmä  on kokoamassa niistä yleisen osan, listan tällä hetkellä merkittäviksi arvioiduista zoonooseista ja niistä kustakin osiot, joista toivotaan olevan hyötyä sekä eläinlääkäreitä hoitaville työterveyslääkäreille että eläinlääkäreille.

Tekstien lisäksi ryhmäon koonnut kaksi taulukkoa. Ensimmäiseen taulukkoon (zoonoositaulukko) on koottu eri zoonooseja ja missä työssä eläinlääkäri voisi niihin törmätä. Toiseen taulukkoon (riskitaulukko) on arvioitu eri työtehtävissä olevia zoonoosien kohtaamistodennäköisyyksiä ja mahdollisia vaikutuksia.

Tämä luonnosversio on avoin kommenteille 15.1.2020 asti. Tämä on luonnos, jota ei saa jakaa ammattikuntien (eläinlääkärit, lääkärit) ulkopuolisille. Kommenttien jälkeen vuonna 2020 työstetään lopullinen teksti ja taulukot, jotka julkaistaan Työterveyslaitoksen nettisivuilla.

Tästä Fimnettiin, kirjaudu jäsen- eli Fimnet -tunnuksellasi ja valitse siellä Eläinlääkärien keskustelutaulu. 
Siellä on linkki, josta voi lähettää kommentit. 

Eläinlääkärin työterveysopas TTL:n sivuilla