Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2021 saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi. Suomen Eläinlääkäriliitto on Akavan jäsen. 

Ehdotuksia palkinnon saajista voivat tehdä Akavan jäsenliittojen jäsenet, Akavan innovaatiot ja kasvu - toimikunta, Akavan jäsenjärjestöt ja niiden valiokunnat tai muut ryhmät sekä AKY Akavalaiset yrittäjät ry. Myös yrittäjänä voit itse ehdottaa itseäsi palkinnonsaajaksi – turha vaatimattomuus pois ja kehu kaveria tai itseäsi ja saavutuksiasi!

Ehdotetusta henkilöstä on ehdottaessa kerrottava seuraavia asioita:

  • miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimintaedellytysten parantamisessa
  • minkä akavalaisen liiton jäsen hän on
  • perustietoja yrityksestä ja sen menestyksestä, missä henkilö toimii tai on toiminut ansiokkaasti
  • yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi yritystoiminnan kehityksen, yrittäjämyönteisiin asenteisiin vaikuttamisen, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä vastuullisuuden ja eettisten arvojen huomioimisen.

Minne ehdotus toimitetaan?

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille, Anu Tuoviselle osoitteeseen anu.tuovinen (at) akava.fi maanantaihin 17.5. mennessä (aikaa pidennettiin). Ehdotukset käsitellään luottamuksellisena. Akavan hallitus päättää palkinnonsaajasta yrittäjäpalkintoryhmän ehdotuksesta sekä palkinnon antamisen ajankohdasta.

Osaaminen takaa menestyksen! Palkintona on yrittäjän osaamisen kehittämiseen kohdennettu 1000 euron rahoitus. Yrittäjä voi itse päättää, mihin koulutukseen tai muuhun yrityksen osaamispohjan kehittämiseen palkintorahan käyttää. Lisäksi tuemme kotimaista taidetta ja kulttuuria, joten palkinnoksi saa myös suomalaisen taiteilijan grafiikkaa.

Tähän mennessä palkinnon ovat saaneet:

2011: DI Pekka Jussila 

2012: KTM Timo Rope

2013: MMM Tiina Harrinkari ja MMM Tommi Yrjölä

2014: Tekniikan tohtori Jukka Jokiniemi

2015: KTM Tomi ja Annukka Lantto

2016: Fysioterapeutti Susanna Antikainen

2017: MMM Juha Hemminki

2018: DI, FM Antti Hätinen

2019: KTM Kasper Pöyry

Lisätietoa:

Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota. Ohjesääntö on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto

Anu Tuovinen, palkintotyöryhmän sihteeri, anu.tuovinen (at) akava.fi ja puh.  050 308 6943