Ehdota Akavan opiskelijastipendin saajaa viimeistään 26.9.

Akavan stipendirahasto jakaa vuosittain opiskelijastipendejä akavalai­sessa yhteisössä aktiivisesti opiskelijatoiminnassa toimineille jäsenliittojen luottamustoimisille henkilöjäsenille.

Kuluvana vuonna stipendejä myönnetään enintään 6 000 euron arvosta. Akavan hallitus päättää opiskelijastipendien myöntämi­sestä järjestötoimikunnan esityksestä.

Opiskelijastipendit myönnetään luottamustoimisille henkilöille, jotka ovat vahvasti mukana Akavan opiskelijoiden toiminnassa tai mukana Akavan alueverkostossa opiskelijajäsenenä oman järjestönsä opiskelijatoiminnan lisäksi. Myöntämisperusteet, katso liite.

Akavan opiskelijoiden työjaoston laatimat pelisäännöt stipendien hakuun ovat seuraavat:

Täytyy olla selkeä Akava-yhteys ja toimintaa Akavan opiskelijoiden piirissä (valtuuskunta tai aluevaikuttaja).

Kokemus Akavan opiskelijoiden piirissä toimimisesta on ensisijainen kriteeri ja muu toiminta Akava-yhteisössä toimii erottavana kriteerinä.

Stipendi jaetaan mieluiten siinä vaiheessa, kun toimija on siirtymässä Akavan opiskelijayhteisön ulkopuolelle.

Päätökset tehdään järjestötoimikunnassa Akavan opiskelijoiden työjaoston esityksen pohjalta.

Perusteet tulee kirjoittaa valinnan yhteyteen.

Palkitseminen vaatii aitoa tekemistä akavalaisen opiskelijatoiminnan hyväksi.

Jos Eläinlääkäriliiton jäsen haluaa ehdottaa stipendin saajaa, lähetä ehdotus perusteluineen liiton toimistolle viimeistään 26. syyskuuta. Silloin liitto ehtii lähettää ehdotuksen Akavalle 30. syyskuuta mennessä.
Lähetä ehdotus osoitteeseen toimisto(at)sell.fi.