Apurahoja haettavana: Suomen eläinlääketieteen säätiö, dl 30.9.

Suomen eläinlääketieteen säätiön tarkoituksena on eläinlääketieteen tutkimustyön, käytännön eläinlääkinnän ja eläinlääkärin tekemän kansanterveystyön tukeminen ja kehittäminen Suomessa.

Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Syksyllä 2019 jaetaan 150 000 euroa erikokoisina matka-apurahoina. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka osallistuvat tieteelliseen kokoukseen ja esittävät siellä raportin tai posterin.

Apurahat haetaan verkkopalvelun kautta täällä. Samassa osoitteessa ovat myös ohjeet.

Apurahahakemus lähetetään sähköisesti ja sen on oltava perillä viimeistään 30. syyskuuta 2019. Mikäli hakija ei ole raportoinut aiempia saamiaan apurahoja ohjeiden mukaisesti, hakemusta ei käsitellä.

Apurahan käytöstä raportoidaan sähköisesti Suomen eläinlääketieteen säätiön sivulla täällä.