Akavan kommenttipyyntö: Kiky:n muutosturvan sopimuskohtien toteuttaminen, dl 30.8.2016

Suomen Eläinlääkäriliitto on saanut kommenttipyynnön Akavalta koskien kilpailukykysopimuksen muutosturvaa koskevien sopimuskohtien toteuttamisesta lainsäädännössä.

Kommentit pyydetään toimittamaan Akavalle viimeistään 30.8.2016.

Jäsen voi halutessaan lähettää viestejä lausunnon aiheesta toimistolle osoitteeseen toimisto@sell.fi. Viestin otsikkoon kannattaa laittaa tieto, mistä lausuntopyynnöstä on kyse. Viestit kannattaa lähettää mahdollisimman varhain ennen lausuntopyyntöajan umpeutumista.

Asiaa koskeva muistio on luettavissa tässä.