UKK 7

7. Jos kunnaneläinlääkäri on estynyt toimimasta priorisoitujen tehtävien takia, miten eläinsuojelu turvataan? Määrätäänkö yksityiset toimimaan tällöin kunnaneläinlääkärin valtuuksilla?

Kiireiset eläinsuojelutehtävät ovat myös priorisoitavia tehtäviä. Ensisijassa virkaeläinlääkärien tehtävien järjestelyillä pyritään huolehtimaan priorisoitujen tehtävien hoitamisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella tai tarvittaessa yhteistoiminta-alueiden välillä tehtävin erityisjärjestelyin. Eläinsuojelulain mukaisissa tehtävissä ei ole mahdollista käyttää valtuutettuja tarkastajia.