UKK 5

5. Olen yksityinen yrittäjäeläinlääkäri ja olen joutunut ulkomailta palaamisen takia olemaan kaksi viikkoa poissa töistä/ tuloni ovat vähentyneet huomattavasti koronavirustilanteen takia. Voinko saada jotain korvausta menetetyistä tuloista/ tukea yhteiskunnalta?

Suositukseen perustuvasta karanteenista ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta saada tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäiväraha on tarkoitettu korvaamaan ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta täällä

Eduskunta on hyväksynyt 6.4. lain yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä ja laki on tullut voimaan 8.4. Se mahdollistaa työmarkkinatuen maksamisen yrittäjille tietyissä tilanteissa. Uuden lain mukaan työmarkkinatukea voidaan maksaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle, jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsotaan päättyneen ja päättymisen syynä on hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti. Lisäksi henkilön päätoimisen työskentelyn voidaan tietyin edellytyksin katsoa päättyneen, jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt (tulo alle 1 089,67 €/ kk/yrittäjänä toimiva henkilö), ja tulon vähentyminen johtuu hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Jos henkilöllä on yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus, työmarkkinatuen saaminen ei edellytä vakuutuksesta luopumista. Myöskään muita yrityksen lopettamistoimia ei edellytetä työmarkkinatuen maksamisen edellytyksenä. Säännöksen soveltamista ei estä se, että yrittäjä jatkaa osallistumista yrityksen tuotannolliseen tai taloudelliseen toimintaan.

Päätoimisen työskentelyn päättyminen todettaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella. Työnhakijan tulee antaa työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys yrityksen toimialasta ja siitä, miten vakava tartuntatauti ja siitä johtuvat rajoitukset ja suositukset ovat aiheuttaneet päätoimisen työskentelyn päättymisen. Jos vaihtoehtoisesti kyse on tulojen vähentymisestä vakavan tartuntataudin vuoksi, työnhakijan tulee antaa työ- ja elinkeinotoimistolle selvitys yritystoiminnasta saatavasta tulosta, ja siitä, miten tulon vähentyminen johtuu vakavasta tartuntataudista. Yrittäjän antaman selvityksen perusteella työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudesta työttömyysetuuteen.

Mikäli yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta siitä lukien, kun työmarkkinatuen edellytykset ovat täyttyneet. Lakia sovelletaan työmarkkinatukeen, jota maksetaan ajalla 16.3.2020–30.6.2020. Lisätietoa valtioneuvoston sivuilta.