UKK 4

4. Miten praktiikassa toimitaan, jos eläin ei ole hoidettavissa ilman omistajaa, omistaja on näkyvästi flunssainen ja suojat henkilökunnalle ovat loppuneet?

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan puhelimitse on hyvä etukäteen ohjeistaa kaikkia omistajia, että eläimen tuo vastaanotolle terve henkilö. Vastaanotto on suositeltavaa muuttaa vain ajanvarausperusteiseksi. Ja jos kuitenkin kipeä henkilö tuo eläintä, voi esim. aikaa yrittää siirtää tai ratkaista tilanne muilla keinoilla. On myös suositeltavaa vähentää ei-kiireellisiä hoitoja tilanteen mukaan.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Katso myös vastaus kysymykseen ”Milloin työnantajan tulee kieltää työterveyteen vedoten eläimen tutkimus ja hoitotoimenpiteet?"