Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa eläinlääkärien työhön

Eläinlääkäriliitto on koonnut aineistoa jäsenilleen, koska kunnista ja aluehallintovirastoista maakuntiin siirtyvien sekä kokonaan uusien ympäristöterveydenhuollon tehtävien tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisoinnissa tarvitaan eläinlääkärin asiantuntemusta.

Asiantuntijanäkemyksiä pitää viedä jokaisessa maakunnassa sekä virkamiesvalmistelijoiden että poliittisten päättäjien tietoon.

Asiantuntijatietoa tarvitaan, jotta 18 tulevassa maakunnassa ympäristöterveydenhuolto järjestetään siten, että se turvaa ihmisten ja eläinten yhteistä terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Perusterveydenhuoltoon kuuluvaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Toimialan vaikutus ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden turvaamiseen on merkittävä. Toimialan merkitystä kansanterveydelle täytyy tehdä ymmärrettäväksi valmistelijoille ja päättäjille. 

Jäsensivulle on koottu vaikuttamisaineistoa ja muuta tietoa uudistuksesta, kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla