Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa eläinlääkärien työhön

Uudistuksen aikataulut ja suunnitelmat uusiutuivat loppukeväästä 2019. Uudistusta edistetään edelleen. 

Eläinlääkäriliitto on koonnut aineistoa jäsenilleen jo vuosia, koska kunnista ja aluehallintovirastoista maakuntiin mahdolisesti siirtyvien sekä kokonaan uusien ympäristöterveydenhuollon tehtävien tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisoinnissa tarvitaan eläinlääkärin asiantuntemusta järjestettiinpä uudistus miten hyvänsä. 

Asiantuntijanäkemyksiä pitää viedä jokaisessa maakunnassa sekä virkamiesvalmistelijoiden että poliittisten päättäjien tietoon.

Perusterveydenhuoltoon kuuluvaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Toimialan vaikutus ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden turvaamiseen on merkittävä. Toimialan merkitystä kansanterveydelle täytyy tehdä ymmärrettäväksi valmistelijoille ja päättäjille. 

Jäsensivulle on koottu ja kootaan uudistuksen taas edetessä vaikuttamisaineistoa ja muuta tietoa uudistuksesta, kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla