Soteuudistus

Soteuudistus vaikuttaa eläinlääkärien työhön
Eläinlääkäriliitto on vuosien varrella koonnut uudistukseen liittyvää aineistoa jäsenilleen.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisoinnissa tarvitaan eläinlääkärin asiantuntemusta olipa uudistuksen malli ja aikataulu mikä hyvänsä. 

Liitto on koonnut aineistoa jäsenilleen jo vuosia, koska kunnista ja aluehallintovirastoista maakuntiin mahdollisesti siirtyvien sekä kokonaan uusien ympäristöterveydenhuollon tehtävien tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa organisoinnissa tarvitaan eläinlääkärin asiantuntemusta järjestettiinpä uudistus miten hyvänsä. 

Asiantuntijanäkemyksiä pitää viedä eri puolilla maata sekä virkamiesvalmistelijoiden että poliittisten päättäjien tietoon.

Perusterveydenhuoltoon kuuluvaan ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Toimialan vaikutus ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden turvaamiseen on merkittävä. Toimialan merkitystä kansanterveydelle täytyy tehdä ymmärrettäväksi valmistelijoille ja päättäjille. 

Jäsensivulle on koottu ja kootaan uudistuksen taas edetessä vaikuttamisaineistoa ja muuta tietoa uudistuksesta, kirjaudu jäsen- eli Fimnet-tunnuksilla