Tieteellisten artikkelien kirjoitusohjeen muutokset

Lehden tieteellisten artikkelien julkaisu verkossa jälkikäteen – kiellä, jos et halua

Testi julkaistiin Suomen Eläinlääkärilehtdessä 8/20, joka ilmestyi 17.12.2020

Eläinlääkärilehti haluaa huolehtia tutkimustiedon saatavilla olosta. Koska Kopioston ja Kansalliskirjaston Elektra -tietokanta (käyttöliittymät Doria ja Arto) ajetaan alas vuoden 2022 lopussa, julkaisemme takautuvasti Suomen Eläinlääkärilehdessä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit alkaen vuodesta 2016 Helsingin yliopiston Helda-tietokannassa, jos yksikin kirjoittajista toimi artikkelin teon aikaa Helsingin ylipistossa eikä artikkelia ole siellä aiemmin julkaistu.

Jos et halua artikkeliasi julkaistavan takautuvasti, ota yhteys lehden toimitukseen toimitus (at) sell.fi viimeistään 31. maaliskuuta 2021. Kuten aiemminkin, asioimme kirjoitusohjeen mukaisesti vertaisarvioitavissa artikkeleissa ajan säästämiseksi vain ykköskirjoittajan kanssa, jonka tehtävänä on olla tarvittaessa yhteydessä muihin kirjoittajiin.

Tieteellinen kirjoitusohje päivitetty

Eläinlääkärilehden vertaisarvioiduille artikkeleille on oma, Tieteellisen artikkelin kirjoitusohje ja lehden muille artikkeleille on oma kirjoitusohjeensa. Tieteellisen artikkelin ohjetta päivitettiin marraskuussa vastaamaan edellä kerrottua nykyistä avointa tieteen julkaisemisperiaatetta.

Jatkossa alkaen heti Eläinlääkärilehdessä julkaistavaksi hyväksytyt tieteelliset artikkelit lähetetään automaattisesti rinnakkaisjulkaistavaksi Helsingin yliopiston kirjaston tietokannassa alkaen lehdestä 1/2021 (Helda, Tuhat), jos yksikin kirjoittajista työskenteli Helsingin yliopistossa artikkelia tehtäessä. Tämä oli ainoa muutos, joka kirjoitusohjeeseen nyt tehtiin.

Julkaisemisen tavoite on saattaa vertaisarvioidut artikkelit hakujen löydettäväksi (esimerkiksi Google Scholar), koska Elektran alasajon myötä palvelu lakkaa kokonaan ja artikkelit eivät löydy. Vain osa Eläinlääkärilehden artikkeleista on jo julkaistu HY kirjaston Heldassa. Yritämme varmistaa, että suhteellisen tuore tutkittu tieto olisi saatavilla jotain kanavaa pitkin jatkossakin.

Eläinlääkärilehti on liian pieni toimija rakentamaan omaa tietokantaa. Koko lehti taas on maksullinen jäsenlehti, jossa julkaistaan ammattilaisille suunnattua lääkemainontaa.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohje on täällä

Tavoitteena on, että kaikki Eläinlääkärilehdessä vuosina 2016–2020 julkaistut artikkelit julkaistaisiin takautuvasti Helsingin yliopiston kirjaston Helda-tietokannassa, jos kirjoittajista joku toimi Helsingin yliopistolla artikkelin tekoaikaan. Myös uudet artikkelit julkaistaan Heldassa. Kirjoitusohjetta muutetiin marraskuussa 2020.