Eläinlääkärilehti

Pääkirjoitus Eläinlääkärilehti 6/2021

Sienestys on vähän samanlaista kuin apurahojen metsästys. 

Hakemiseen käytetään paljon aikaa, mutta koskaan ei ole varmuutta siitä, saadaanko saalista. Vinkkejä hakemiseen voidaan kysellä tutuilta ja harjoittelu tekee näissäkin asioissa mestarin, jolloin onnistumistodennäköisyys nousee.  

Puheenjohtajan palsta Eläinlääkärilehti 6/2021

Suomen eläinlääkintähuolto on myllerrysten kourissa. Uutta eläinlääkintähuoltolakia valmistellaan, eläinten hyvinvointilakia odotellaan lausuntokierrokselle ja kaksi suurinta eläinklinikkaketjua yhdistyivät yhdeksi isoksi. Lisäksi ympäristöterveydenhuoltoa kaavaillaan siirrettäväksi uusille hyvinvointialueille vuoden 2026 alusta ja osa valvontayksiköistä siirtynee sinne jo vuoden 2023 alusta. Osassa siirtymistä ei vielä tule, mutta organisaatiomuutos kuitenkin. Tuntuu, että kaikki pallot ovat ilmassa yhtä aikaa.

Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksistaEläinlääkärilehti 6/2021