Eläinlääkärilehti 5/2019

Osaava ja osallistava Suomi

Suomi sai uuden hallituksen kesäkuun alussa. Eläinlääkäriliiton tavoitteena olleet asiat on pääosin kirjattu hallitusohjelmaan, joka on nimetty otsikon mukaisesti. Ohjelman kirjauksissa on vielä tulkinnanvaraa ja osaa asioista selvitetään hallituskauden aikana. 

Ihmisten ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista käsitellään ohjelmassa useista näkökulmista. Ohjelmassa linjataan, että ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastus ja ensihoito järjestetään maakuntapohjaisesti 18 alueella. Keskustelumme päättäjien kanssa ihmisten ja eläinten yhteisestä terveydestä ja ympäristöterveydenhuollosta osana perusterveydenhuoltoa ja varautumista siis jatkuu aktiivisena, jotta hyvä yhteinen terveys onnistutaan turvaamaan myös jatkossa. Alamme tehtävät on järjestettävä nykyistä suuremmilla alueilla ja soten ja varautumisen maakunnallinen kokonaisuus on oikea paikka myös ympäristöterveydenhuollolle. 

Ohjelmassa todetaan suomalaisten elintarvikkeiden puhtaus ja turvallisuus selvyytenä, eikä valvonnan merkitystä erityisesti painoteta. Elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on kuitenkin kirjattu hallitusohjelmaan. Viime kaudella kesken jäänyt työ saatetaan siis loppuun. Samalla otetaan huomioon tavoitteet kotimaisen lähi- ja luomutuotannon lisäämisestä sekä ruokahävikin vähentämisestä.

Ympäristöterveydenhuollon alalta hallitusohjelmassa saavat ison painoarvon myös sisäilma-asiat. Eläinlääkärien monialaisen osaamisen ja ymmärryksen hyödyntämistä tällä osa-alueella täytyy lisätä, sillä sisäilma-asiat nähdään hallitusohjelmassakin osana asuntopolitiikkaa eikä terveyspolitiikkaa.

Maatalouden kannattavuutta ja ilmastoystävällistä ruokapolitiikkaa tuetaan ohjelmassa monin tavoin. Eläinlääkärien näkökulmasta tärkeä kirjaus on, että eläinlääkäripalveluita koskeva lainsäädäntö uudistetaan siten, että ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisvastuu säilyy julkisella sektorilla. Tässä yhteydessä lähdemme toteuttamaan liiton tavoitteita turvata eläinlääkäripalvelut kaikkialla Suomessa, parantaa eläinlääkärien työhyvinvointia sekä tehdä järjestelmästä reilu kilpailun suhteen.

Eläinten hyvinvointi on hallitusohjelmassa nostettu tärkeäksi teemaksi. Eläinten hyvinvointilaki valmistellaan täydentämällä viime eduskuntakaudella valmisteltua esitystä. Eläinlääkäriliiton pitkäaikainen tavoite , että liitto nähdään eläinten hyvinvoinnin asiantuntijana, toteutui hienosti, sillä Eläinlääkäriliitto osallistui Säätytalolla asiantuntijaroolissa hallitusneuvotteluihin erityisesti eläinten hyvinvointikysymyksissä.

Lemmikkien osalta hallitusohjelmassa on hyviä ja konkreettisia kirjauksia. Koirien lisäksi myös kissoille säädetään merkintä- ja rekisteröintipakko, ja eläinten verkkokauppaa aletaan säädellä. Eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden ilmoittamisesta. Tämä edellyttää lemmikkien merkinnän ja rekisteröinnin toteutumista, sillä ilmoituksista on hyötyä vain, jos ilmoitettu tieto on ainakin valvojien saatavilla.

Tuotantoeläinten osalta liiton tavoite uusien parsinavetoiden rakentamisen kieltämisestä toteutui. Porsitushäkeistä ja porsaiden kastraatiosta luopuminen jäivät ohjelmassa selvityksen asteelle. Antibioottien käytön vähentäminen on hallitusohjelmassa hyvä tavoite, mutta siihen suunniteltu keino antibioottivero voi olla vaikea toteuttaa. Kotimaassa vaikuttavista keinoista tehokkain lienee kotieläinten terveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen. 

Erinomaista hallitusohjelmassa on myös, että Suomi haluaa vaikuttaa EU-tasolla eläinten hyvinvointiin ja antibioottien käytön vähentämiseen. Nyt alkavalla EU-puheenjohtajuuskaudella Suomella on ohjat myös eläinten hyvinvoinnin ja mikrobilääkeresistenssin torjunnan edistämisessä.

Innostavien uudistusten keskellä siis jälleen, oikein hyvää kesää!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja