Eläinlääkärilehti 2/2017

Muutosmahdollisuus – maakuntauudistus

Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa heinäkuun alussa. Maakuntauudistuksen valmistelu on hyvin erilaisessa vaiheessa eri maakunnissa, ja ympäristöterveydenhuollon asema valmistelutyössä vaihtelee maakunnittain. Jossain ympäristöterveydenhuollon yksikkö on osa sosiaali- ja terveyspalveluita, toisaalla taas maaseututyöryhmän alatyöryhmä.

Eläinlääkäriliitto yrittää edelleen vaikuttaa, että ympäristöterveydenhuolto olisi itsenäinen yksikkönsä, jolla on paikka maakunnan johtoryhmässä. Jotta ympäristöterveydenhuollon eläinlääkärien ja muiden ammattilaisten asiantuntemus elintarvike- tai vesivälitteisten epidemioiden ja zoonoosien osalta välittyy sujuvasti maakunnassa, yhteydenpidon terveydenhuollon ja pelastustoimen kanssa on oltava mutkatonta.

Maakuntauudistuksen myötä ympäristöterveydenhuollon alan lainsäädäntöön tulee muutoksia. Lakiluonnokset on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle maaliskuun loppuun mennessä. Lakipakettiin kuuluu muiden muassa luonnos laiksi eläinlääkäripalveluista.

Kunnallisen eläinlääkäripalvelun järjestämisestä on keskusteltu kuluneen vuoden aikana paljon. Kuntaliitto on esittänyt menojen karsimista yksityistämällä lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystys siirtämällä se kokonaan yksityisen sektorin hoidettavaksi ilman yhteiskunnan tukea. Myös kilpailuviranomainen on puuttunut kuntien tarjoamien peruseläinlääkäripalvelujen tuotantoon tulkitsemalla kunta-, kilpailu- ja eläinlääkintähuoltolakia siten, että kunnalla olisi velvollisuus yhtiöittää toimintansa, jos alueella on yksityistä palveluntarjontaa.

Luonnonvarakeskus, Luke, selvitti eläinlääkäripalvelujen saatavuutta ja kustannuksia lainvalmistelun tueksi. Selvityksen mukaan kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelujen kustannukset päivystyksineen ovat keskimäärin alle 10 euroa asukasta kohti vuodessa. Pelkän päivystyksen kustannukset olivat alle euro asukasta kohden vuodessa. Selvityksen mukaan yksityinen palveluntarjonta ei todennäköisesti pystyisi järjestämään kattavaa eläinlääkäripäivystystä koko maahan ympäri vuorokauden. Lemmikkien eläinlääkäripäivystyksen yksityistämisellä saatavan säästön määrä jää myös epäselväksi.

Liiton tavoite on, että elintarviketurvallisuus, eläintautivalmius ja eläinten hyvinvointi pysyvät hyvällä tasolla ja kaikille eläimille on saatavilla eläinlääkärinapua ympäri vuorokauden kohtuullisella etäisyydellä ja hinnalla. Nykyiseen järjestelmään tarvitaan muutoksia, mutta niiden mahdolliset vaikutukset eläinlääkintähuollon kokonaisuuteen on selvitettävä etukäteen. Luken selvitys ei käsitellyt kokonaisuutta, vain eläinlääkäripalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriön edustajien mukaan lausuntokierrokselle lähtevässä eläinlääkäripalvelulakiluonnoksessa esitetään klinikkamaksuja kunnallisille eläinlääkärinvastaanotoille. Tämä vähentäisi kunnallisen eläinlääkäripalvelun aiheuttamaa kilpailuhaittaa. Yhtiöittämisvelvoite ei kuitenkaan koskisi kunnallisia peruseläinlääkäripalveluja, vaikka alueella olisi yksityistä palvelutarjontaa.

Mikäli lakiluonnos ei muutu lausuntokierroksen jälkeen, saa eläinlääkärikunta aikalisän suunnitellakseen tarvittavia muutoksia nykyiseen järjestelmään.  Nykyjärjestelmän hyvät puolet kannattaisi säilyttää ja samalla saataisiin vähennettyä kilpailuhaittaa sekä vähennettyä päivystävien eläinlääkärien työsidonnaisuutta pienentämättä ansiotasoa.

Eläinlääkäriliitto kokoaa työryhmän erilaisten näkemysten läpi käymiseksi ja ymmärtämiseksi, sekä yhteisten tavoitteiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Ryhmässä ovat mukana virka- ja yksityiseläinlääkärit. Maakuntauudistus pakottaa meidät miettimään uudelleen eläinlääkinnän järjestämistä: nyt kannattaa avoimesti arvioida ja laskea kaikkien vaihtoehtojen etuja ja haittoja.

Tämän kaiken keskellä on myös aihetta juhlaan, täyttäähän liitto 125 vuotta. Eläinlääkäriliiton historiakirja on julkaistu. Kirjan yksittäiset tarinat kuvaavat viehättävästi sitä, mikä eläinlääkärikunnassa on säilynyt melko samanlaisena kolmella vuosisadalla. Eläinlääkäreillä on vahva halu ja kyky vaikuttaa asioihin sekä olla määrittämässä muutoksen suuntaa.

Hyvää juhlavuotta, taas kerran muutosten äärellä,

Päivi Lahti
puheenjohtaja