Eläinlääkärilehti 6/2019

Me olemme Eläinlääkäriliitto

Käynnissä on Eläinlääkäriliiton vaalivuosi. Ehdokasasettelu valtuuskunnan vaaliin päättyy 9.9. klo 15, jolloin ehdokkaiden sekä näiden muodostamien vaaliryhmien tiedot pitää viimeistään toimittaa liiton toimistolle.

Eläinlääkäriliitto olemme me, kaikki liiton jäsenet. Se, mitä liitto tekee tai tavoittelee, päätetään liiton valtuuskunnassa ja hallituksessa. 

Asettumalla ehdolle vaaleissa ja äänestämällä voit suoraan vaikuttaa siihen, keitä liiton johdossa on, mitä mieltä liitto on, ja mitä asioita liitto edistää voimakkaimmin.  

Eläinlääkäriliiton 30-jäseninen valtuuskunta käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa. Valtuuskunta määrittelee liiton toiminnan tavoitteet ja päättää miten jäsenmaksutuotot käytetään. 

Valtuuskunnan hyväksymä toimintasuunnitelma vie liiton työtä vuosittain eteenpäin valtuuskunnan haluamaan suuntaan. Kaikki asiat eivät tule vuodessa valmiiksi, mutta liikahduksia haluttuun suuntaan tapahtuu aina. 

Valtuuskunta valitsee liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet. Liiton sääntöjen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata jäsenkunnan jakaumaa. 

Marraskuun 30. päivänä uusi vaaleissa valittu valtuuskunta järjestäytyy ja päättää, kuka antaa kasvot liitolle seuraavat kolme vuotta. Valtuuskunta siis valitsee liitolle uuden (hallituksen) puheenjohtajan.

Valtuuskunnan päättämän toimintasuunnitelman ohella sen käymät keskustelut ovat liiton puheenjohtajalle ja hallitukselle tärkeä tietolähde siitä, mitä liiton toiminnassa pitää painottaa ja mitkä ovat uusia asioita, joita pitää ottaa valmisteluun. 
Muita tärkeitä liiton toiminnan suuntaajia ja toteuttajia ovat liiton valiokunnat. Valiokuntien jäsenet tuovat liittoon tietoa ja näkemystä työelämän tilanteista ja muutostarpeista. Virkaehtosopimusneuvottelujen tavoitteet linjataan kunnan palkkavaliokunnassa, yliopistovaliokunnassa ja valtion valiokunnassa. Työehtosuositus yksityiselle sektorille valmisteltiin työntekijöiden ja yrittäjien valiokuntien yhteistyönä. Eläinsuojeluvaliokunta taas on valmistellut liiton eläinten hyvinvointia koskevat linjaukset. Hyvinvointivaliokunta puurtaa eläinlääkärien hyvinvoinnin parissa. 

Kaikkien liiton valiokuntien kausi päättyy vuoden vaihteessa ja uusi valiokuntien kokoonpano päätetään alkuvuodesta. Valiokuntien jäseniä olemme taas kerran me, liiton jäsenet, tavalliset eläinlääkärit. Seuraa liiton tiedotusta ja hae jäseneksi valiokuntiin loppuvuodesta.

Sääntöjen mukaan liitto harjoittaa myös julkaisutoimintaa ja julkaisu on Suomen Eläinlääkärilehti. Lehden sisältöä ideoi toimitusneuvosto, joka koostuu liiton jäsenistä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tämän lehden työturvallisuusteema on noussut toimitusneuvostosta. Teemanumero täyttyi silmiä avaavista kertomuksista toteutuneista työn riskeistä ja kattavasta zoonoositutkimuksesta. Valtuuskuntaa on tällä kaudella mietityttänyt paljon myös eläinlääkärin työn aiheuttama henkinen kuormitus, ja epäilemättä se on tulevan valtuuskunnankin mielessä. Valiokuntien, lehden ja toimiston yhteistyönä henkisen kuormituksen helpottamiseen mietitään keinoja. Lehden toimitukselle voi myös lähettää valtuuskunnan vaalin ryhmien vaalitavoitteet esiteltäväksi. Virallisessa vaalikirjeessä on lista ehdokkaista ja ryhmien tavoitteet esitellään vain Eläinlääkärilehdessä. 

Liitolla on palkattua henkilökuntaa toiminnan toteuttamiseen, muun muassa jäsenten neuvontaan. Liitolla on oma koulutusyritys Fennovet, joka järjestää täydennyskoulutusta ja yhdessä liiton kanssa Eläinlääkäripäivät. Fennovet puolestaan omistaa Tili-Ellin, jonka avulla moni liiton jäsen pitää elinkeinotoiminnan kirjanpitonsa.
Mitä muuta liiton pitäisi tehdä? Sinä päätät asettumalla ehdolle valtuuskunnan vaalissa ja äänestämällä!

Hyvää vaalisyksyä toivottaen!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja