Eläinlääkärilehti 8/2017

Maakuntauudistus – tullako vai eikö tulla

Maakunnat voivat tuottaa peruseläinlääkäripalveluita seura- ja harrastuseläimille ilman yhtiöittämisvelvoitetta myös silloin, kun alueella on yksityistä palveluntarjontaa. Tämä kirjaus antaa
mahdollisuuden siirtää nykyisenkaltainen virkaeläinlääkärijärjestelmä maakuntiin. Jatkossa maakunnan kilpailutilanteessa tuottamista palveluista pitää periä klinikkamaksuja, mutta kilpailuneutraliteettiongelman ratkaisu jää yhä ilmaan.

Maakunta on jatkossa viranomainen sekä eläinsuojeluettä eläintautivalvonnassa. Viranomaista ei määritellä tarkemmin, vaikka lausuntokierroksella näin esitettiin. Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta on siis mahdollista järjestää useilla eri tavoilla. Uutena lainsäädännön vaatimuksena on päivystyksen järjestäminen kiireisten potilastapausten lisäksi myös eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan.

Eläinlääkäriliitto teettää selvitystä eläinlääkintähuollon erilaisista järjestämistavoista nykyisillä yhteistoiminta-alueilla. Selvityksen toteuttaa dosentti Mari Nevas. Kiitos kaikille aiheesta tehtyyn kyselyyn vastanneille! Tieto on arvokasta, kun mietitään miten eläinlääkintähuolto valvonta- ja praktiikkatehtävineen kannattaa organisoida uusilla, aiempaa laajemmilla alueilla.

Selvityksen tuloksia arvioi liiton hallitus, valtuuskunta ja eläinlääkintähuoltotyöryhmä, jossa ovat edustettuina sekä virka- että yksityiseläinlääkärit. Selvityksen myötä voidaan jakaa kokemuksia eläinlääkintähuollon erilaisista järjestämistavoista muille alueille. Samoin voidaan ehdottaa tapoja
ottaa nykyistä paremmin huomioon alueen yksityinen palvelutarjonta.

Ympäristöterveydenhuollossa kriteereitä väljennetään myös käynnissä olevassa elintarvikelain kokonaisuudistuksessa. Tarkkaa sääntelyä puretaan ja valvonnassa siirrytään yhä enemmän neuvovaan suuntaan. Valvojan on tunnettava yhä paremmin valvomansa toiminta ja sen riskit. Hänen on pystyttävä omaan asiantuntemukseen perustuen määrittelemään, mikä on riittävän hyvä taso ja mikä alittaa lainsäädännön vaatimukset.

Kun lainsäädäntö väljenee, on entistä tärkeämpää, että ympäristöterveydenhuollon valvojalla on eläinlääkärin koulutus niin elintarvike- kuin eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnassakin. Meidän on tuotava esiin selvästi ja hyvin perustellen ne tehtävät, joiden suorittamisessa eläinlääkärin koulutus on paras tehtävän tehokkaan järjestämisen kannalta. Tämä on viestittävä muodostettaviin
maakuntiin niin että viesti ymmärretään oikein. Liiton verkkosivuille maakuntaosioon tuotetaan ajantasaista materiaalia tähän vaikuttamistyöhön käytettäväksi.

Maakuntauudistuksen pitäisi astua voimaan vuoden 2020 alussa samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa. Hallituspuolueet ovat kytkeneet uudistukset poliittisesti tiukasti yhteen: ilman sote-uudistuksen valinnanvapautta ei tule myöskään maakuntauudistusta.

Maakuntavaalit on aikataulutettu järjestettäväksi alle vuoden päästä eli lokakuussa 2018. Jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää, on lainsäädännön oltava valmis. On tiedettävä, mistä upouudet maakuntavaltuutetut päättävät.

Kun uudistukset näyttävät edelleen olevan poliittisesti auki, on meidän varauduttava myös siihen vaihtoehtoon, että kaikki menee taas uusiksi.

Jos sote-uudistus tulee jossain muodossa mutta maakuntia ei, on ympäristöterveydenhuollon tiivis yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin yhä tärkeämpää. Pidetään ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus yhtenäisenä ja sen merkitys osana kansanterveystyötä voimakkaasti esillä tulevissa muutoksissa.

Tunnelmallisia loppusyksyn iltoja!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja