Eläinlääkärilehti 9/2019

Kolmivuotinen virta

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaali on käyty ja uusi valtuuskunta järjestäytyi marraskuun viimeisenä päivänä. Liitolle valittiin myös uusi puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Onnittelut Katri Kiviniemelle valinnasta ja menestystä hienon järjestömme johdossa!

Kolme vuotta sitten aloittaessani liiton puheenjohtajana oli kiire vaikuttaa maakuntavalmisteluun eläinlääkäripalvelujen ja muun ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi parhain päin. Myös eläinsuojelulain uudistus oli loppusuoralla, ja siihen vaikuttaminen oli välttämätöntä. 

Asiat ovat edenneet jonkin verran poliittisessa valmistelussa, mutta valmista ei ole tullut. Niinpä liiton seuraava puheenjohtaja pääsee aloittamaan oman kautensa liki samanlaisesta tilanteesta. Suomen hallitus on ehtinyt välissä vaihtua kahdesti, meneillään olevien uudistusten muoto on muuttunut ja vauhtia riittää.

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen kanssa perustettavissa maakunnissa on edelleen liitolle tärkeä ja hyvin ajankohtainen tavoite. Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä ja terveydenhuoltolain mukaan osa perusterveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtyminen maakuntiin muuttaa väistämättä ympäristöterveydenhuollon nykyisiä rakenteita monilla alueilla. Ympäristöterveydenhuollon on luonteva toimia yhdessä sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen kanssa maakunnissa, jossa koko organisaatiolla on yhteinen päämäärä: ihmisten terveys ja turvallisuus.

Kuvattua yhteistyötä on kokeiltu menestyksellä Siun Sotessa Pohjois-Karjalassa. Hyötyjä on saatu muun muassa infektiotautien torjunnan, varautumisen, häiriötilanteiden hoitamisen ja terveydensuojeluvalvonnan osalta. Ympäristöterveydenhuollon toimintaa sujuvoittaa, kun sosiaali- ja terveystoimi, pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto toimivat kaikki samalla, koko maakunnan kokoisella alueella. Akuutissa häiriötilanteessa kaikki keskeiset päättäjät ovat valmiiksi koolla. Tämä viesti on saatava vielä asiasta päättäville kirkastettua. 

Maakunnissa toimiminen antaisi tarvittavan vakaan pohjan myös kunnallisten eläinlääkäripalvelujen uudistamiselle, jossa on tällä hetkellä selvä tavoite: työsidonnaisuuden vähentäminen, palkkausjärjestelmän uudistaminen ja samalla kilpailua vääristävien tekijöiden vähentäminen.

Työsidonnaisuus ja työssä jaksaminen sekä kunnallisten eläinlääkäripalvelujen uudistamistarve ovat asioita, joista on keskusteltu paljon eläinlääkärien kohdatessa eri puolilla maata. Liiton puheenjohtajana olen saanut kiertää erilaisissa eläinlääkäritilaisuuksissa puhumassa ajankohtaisista asioista ja ennen kaikkea kuulemassa millaisia tilanteet, kollegojen kokemukset ja näkemykset eri alueilla ovat. Myös kautensa päättäneet liiton valtuuskunta ja valiokunnat ovat koostuneet eri alueilla ja eri tehtävissä toimivista kollegoista, ja heidän linjaustensa mukaisesti liiton hallitus on suunnannut toimintaa.

Eläinlääkäriliiton vaikuttamistyö ei ole vain edunvalvontaa, vaan myös muuten meille tärkeiden asioiden ajamista ja eläinlääkäriyhteisön kollegiaalisuuden vahvistamista.

Oikeus kuonoon -kampanja vuoden eläinlääkäri Teija Korhosen ja kollegoiden voimin on tuonut lyhytkuonoisten koirien ja jalostuksen ongelmat yhä useamman kansalaisen tietoon. Keväällä onnistunut Elävän lääkärit -kampanja taas näytti, miten tärkeänä me kaikki eläinlääkärit pidämme monipuolisen ammattimme esiin tuomista ja yhteisen terveyden tunnetuksi tekemistä. 
Väistyvä valtuuskunta toivoi vielä nuorten eläinlääkärien ja opiskelijoiden sekä valtiolla työskentelevien parempaa huomioimista liiton toiminnassa.

Paljon on saatu aikaan kolmessa vuodessa, mutta paljon on myös asioita, joiden edistämistä pitää jatkaa. Vaikka joskus tuntuu, että liiton työssä pyörivät vuodesta toiseen samat asiat, voi järjestötoimintaa kuvata hyvin Herakleitoksen ajatuksella: kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan.

Rauhallista joulua ja onnea uuteen vuoteen toivottaen!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja 2017-2019