Eläinlääkärilehti 7/2019

Kimurantit neuvottelut käsillä

Virka- ja työehtosopimukset kunta-alalla, valtiolla ja yliopistolla ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun asti. Neuvottelut uusista sopimuksista ovat käynnistyneet.
Kunta-alalla neuvottelut Lääkärisopimuksesta on aloitettu Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajien välillä.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi työaikalaki aiheuttaa muutoksia Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa. 

Kunnan praktikkoeläinlääkärien osalta työaikalainsäädännön piiriin kuuluminen on edelleen ratkaisematta, ja lain tulkintaan on pyydetty apua työ- ja elinkeinoministeriöstä. Eläinlääkäriliiton mielestä työaikalain ulkopuolella olemisen ehto, työaika-autonomia, ei toteudu koskaan päivystystyössä, jossa ei ole mahdollista päättää itse työn tekemisen ajasta ja paikasta.

Neuvotteluissa on välttämätöntä pohtia lääkäriryhmien työaikamääräyksiä myös kokonaisuutena. Työturvallisuus ja potilasturvallisuus ovat ensisijaisia ja pitkien päivystysrupeamien ja riittävän levon suhteita näihin on arvioitava huolellisesti. 

Toisaalta on huomioitava myös joustavat työaikamahdollisuudet, sillä kuntien on kyettävä houkuttelemaan riittävästi kaikkia lääkäriryhmiä pitkiin työsuhteisiin.
Työajan lisäksi neuvotellaan luonnollisesti myös palkkausmääräyksistä. Tarve palkkausjärjestelmän uudistamiselle on edelleen olemassa kaikilla lääkäriryhmillä.
Praktikkoeläinlääkärien osalta uudistus, jossa työaika ja uudenlainen palkkausjärjestelmä kytkettäisiin toisiinsa, on haastavaa valmistella, mutta työ on käynnissä. Uusi palkkausjärjestelmä edellyttäisi myös lakimuutosta siten, että työnantaja voisi periä asiakasmaksuja.

Asiat ovat monimutkaisia, ja mielipiteet kollegakunnassa jakautuvat. Eläinlääkärien työssä jaksaminen ja palvelujen turvaaminen kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa ovat kuitenkin muutoshankkeiden taustalla.

Neuvotteluissa nousee esiin myös kilpailukykysopimuksen tuoma 24 tunnin pidennys vuosityöaikaan. Tämä vietiin Lääkärisopimukseen yhtenäistämällä lääkäriryhmien työaika 38 tuntiin 15 minuuttiin. Työajassa olevien eläinlääkärien osalta tätä lievitti viime neuvottelukierroksella läpi viety oikeus ruokailla työajalla.
Neuvottelujen sujumista helpottaa vahva työtaisteluvalmius. Lääkärikartelli kohottaa siksi työtaisteluvalmiuttaan. Kuluvana vuonna olemme valmistelleet uuden työtaisteluorganisaation yhdessä Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton kanssa. Kukaan ei halua lakkoa, mutta jos neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, siihenkin on varauduttava.

Yliopistolla eläinlääkärien osalta neuvottelupöydässä ovat keskeisimpinä Eläinsairaalan uudet työaikamääräykset. Uusi työaikalaki tuo haasteita erityisesti tuotantoeläinsairaalan päivystyksen järjestämiseen.

Valtiosektorin neuvotteluissa lääkäriryhmien asiat neuvotellaan samassa kokonaisuudessa muiden työntekijäryhmien kanssa osana JUKOn neuvotteluita. Lääkäriryhmien asioiden ymmärtämisen kannalta on ilahduttavaa, että JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkönä on aloittanut Markku Kojo. Hän on työskennellyt Eläinlääkäriliitossakin ja tuntee hyvin lääkäriryhmien työkenttää.

Tulevien sopimusten sisältöä tai muutosten suuruutta on vielä mahdoton ennakoida. Todennäköisesti neuvotteluihin tarvitaan kaikki käytettävissä oleva aika, ja ratkaisu voi myös venyä maaliskuun loppua pidemmälle. Neuvotteluissa ovat muutoksessa työaika- ja palkkausmääräykset, eli kaikkein tärkeimmät virkaehtosopimuksella sovittavat asiat
Jotta voimme liitosta viestiä kohdennetusti ja tarvittaessa nopeastikin työmarkkinaneuvotteluiden tilanteesta, on tärkeää, että tietosi ovat ajan tasalla liiton jäsenrekisterissä. Päivitä jäsentietosi, ajantasainen henkilökohtainen sähköpostisi sekä työpaikkatietosi. (Itsekin päivitin ne uuteen jäsenrekisteriin, edelliset tiedot olivatkin vanhentuneet vuosia sitten…). Päivityslinkki on liiton etusivulla aivan ylälaidassa. 

Hyvää syksyä!

Päivi Lahti
Eläinlääkärliiton puheenjohtaja