Eläinlääkärilehti 9/2018

”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki”

Joulun alla on hyvä puhua ruuasta. Eläinlääkäriliitolla oli ilo myöntää eläinten hyvinvointipalkinto Urjalassa sijaitsevalle Paijan tilalle (palkitusta kerrotaan sivulla 520). Uutta sikalaa suunnitellessaan Paijat ovat rohkeasti toteuttaneet arvojensa mukaisia ratkaisuja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tilalla ja koko tuotantoketjussa porsastuotantosikalasta teurastamoon Eläinlääkäriliiton tavoitteet sikojen pito-olosuhteille toteutuvat hyvin.

Vaikka siantuotannon kannattavuus on pitkään ollut Suomessa heikkoa, on Paijoilla luottamusta alan tulevaisuuteen. Heillä on selvä näkemys millainen tuotanto kannattaa ja mitä kuluttajat sianlihantuotannolta odottavat. Toivottavasti Paijan tilan esimerkin myötä muutkin tuottajat uskaltavat lähteä toteuttamaan parempaa sikojen hyvinvointia.

Kyselytutkimuksen (eurooppalainen eläinten hyvinvointibarometri 2016) mukaan 90 prosenttia suomalaisista toivoo nykyistä parempaa huolehtimista tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Saman barometrin mukaan 80 prosenttia suomalaisista on valmis maksamaan enemmän tuotteista, jos ne ovat peräisin hyvistä tuotanto-olosuhteista. Tosin 45 prosenttia vastaajista oli valmis maksamaan vain viisi prosenttia korkeampaa hintaa. Valmius ei aina näy ostokäyttäytymisessä. Osin siksi, että kuluttaja joutuu näkemään vaivaa saadakseen varmasti hyvinvointikriteerit täyttävän tuotteen. Paijankin tilan tuotteet myydään suoraan tilamyymälästä ja lähialueille sekä ravintoloihin.

Nihkeää halua investoida eläinten hyvinvointiin perustellaan usein sillä, että kotimaisessa tuotannossa eläinten hyvinvointi on korkeammalla tasolla ja lääkitystarve vähäisempää kuin muualla Euroopassa muusta maailmasta puhumattakaan. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on kuitenkin viisasta keskittyä parantamaan sitä, missä meillä jo on etumatkaa muihin maihin nähden. Kuluttajien hyvät aikomukset muuttuvat myöhemmin teoiksi, ja on tärkeää, että suomalaisessa kotieläintuotannossa ennakoidaan kuluttajien käyttäytymistä ja aidosti eläinten hyvinvointia toteuttavaa tuotantoa lisätään.

Paijan tila oli otsikoissa jo ennen liiton hyvinvointipalkinnon saamista. Tamperelainen ravintola kertoi ruokalistassaan lihan olevan Paijan tilalta, vaikka näin ei todellisuudessa ollut. Lähiruoka on megatrendi ja keskitasoa paremmassa ravintolassa sellaista on oltava tarjolla. Myös eettinen tuotanto on arvossa ja ravintolat ja jälleenmyyjät haluavat vastata kuluttajien kysyntään, joskus epärehellisin keinoin. Elintarvikepetokset alkavat Suomessakin olla arkipäivää; juuri eduskunnan käsittelyyn tulleessa esityksessä uudeksi elintarvikelaiksi tämä on otettu huomioon.

Muutoin esitys elintarvikelaiksi väljentää säädöksiä huomattavasti ja antaa enemmän vapautta toimijoille turvallisen elintarviketuotannon toteutukseen. Valvojilta tämä vaatii paljon asiantuntemusta ja tervettä epäluuloa, varsinkin, kun jo mainittujen elintarvikepetosten lisäksi tututkin riskit ovat lisääntymään päin. Salmonellan esiintyvyys on noussut tuotantoeläimillä ja listeriaepidemiat ovat lisääntyneet.

Eläinten hyvinvointikeskuksen selvityksen mukaan suomalaiset luottavat kotimaisen kotieläintuotannon korkeaan tasoon sekä siihen, että taso varmistetaan laadukkaalla valvonnalla. Meillä eläinlääkäreillä on suuri vastuu eläinterveydenhuollossa, eläinten hyvinvoinnin ja elintarviketuotannon valvonnassa ja siten myös kuluttajien luottamuksen säilyttämisessä. Vaikka jotkut alan toimijat käyttävät puheenvuoroja liian tiukasta valvonnasta, meille on selvää, että epäkohtien katsominen läpi sormien koituu jollain aikavälillä tuottajan ja toimijan tappioksi. Tehdään siis jatkossakin tinkimätöntä työtä eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Rentouttavaa ja tunnelmallista joulun aikaa!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja