Eläinlääkärilehti 3/2017

Hinnoittelun ymmärtämisestä

Eläinlääkäripalveluiden hinnat ovat herättäneet keskustelua julkisuudessa. Otsikoita on tehty hintojen noususta ja turhiksi väitetyistä tutkimuksista. Keskeinen viesti on ollut, että eläinlääkäripalveluiden hinnoissa on suuria eroja, ja ettei joillakin lemmikkien omistajilla ole varaa hoidattaa lemmikkejään korkeiden hintojen vuoksi.

Meidän eläinlääkärien on yritettävä avata paremmin perustelut eläinlääkäripalvelujen suurille hintaeroille sekä ylipäätään toimenpiteiden hinnoille. Hintojen kauhistelu voisi vähentyä, jos asiakkailla olisi parempi mahdollisuus valita etukäteen sekä vaatimustasolleen että maksukyvylleen sopivin eläinlääkäriasema. Asiakkaan kannalta olisi hyvä määritellä esimerkiksi vastaanotto-, klinikka- ja sairaalatasoinen hoito.

Kuluttajaliitto teki keväällä 2016 laajan vertailun yksityisten eläinlääkäripalvelujen hinnoista Suomessa. Selvityksen mukaan vertailtujen toimenpiteiden hinnat eivät olleet viime vuosina mainittavasti nousseet. Silti asiakkaat kokevat hintojen kohonneen.

Tutkimusmahdollisuudet ja hoidot ovat kehittyneet nopeasti ja mahdollisia vaihtoehtoja on enemmän. Asiakkaan maksama hinta voi olla korkeampi kuin aiemmin, mutta hän myös saa sillä enemmän. Tästä ei aina osata kertoa asiakkaalle ymmärrettävästi, ja asiakas voi kokea turhaksi tutkimuksen, jonka merkitystä ei ymmärrä. Toisaalta asiakkaalle olisi syytä olla tarjolla myös vaihtoehto, jossa tehdään vain välttämättömin.

Kuluttajaliitto seuraa eläinlääkäripalvelujen hintoja tarkasti, osin alan ketjuuntumisen vuoksi. Hinnoista muokataan otsikoita jatkossakin. Kuluttajaliitto muistuttaa, että hinnat pitää ilmoittaa arvonlisäverollisina. Hinta-arvio pitäisi voida antaa etukäteen ja lopullinen hinta ei saa ylittää arviota yli 15 prosentilla.

Sairaan eläimen hoidon hinnan arviointi tutkimusten alkuvaiheessa on vaikeaa, ja hinta-arvio voi mennä metsään. Hinta-arviota on päivitettävä kesken hoidon, vaikka se kiireisen hoitotilanteen keskellä voi tuntua hankalalta.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto teetti syksyllä 2015 kyselyn lemmikinomistajille siitä, kuinka monella on ongelmia lemmikistä aiheutuvien kulujen maksamisessa. Lähes neljäsosalla vastaajista oli vaikeuksia kustantaa lemmikin hoitokustannuksia.

Monet säästävät rahaa pitkän aikaa välttämättömän eläinlääkäripalvelun maksamiseen. Vaikein tilanne on, kun tapahtuu jotain äkillistä ja hoitotoimet on tehtävä päivystysaikaan. Valvontaeläinlääkärit tietävät hyvin, että on suuri joukko ihmisiä, joille pienikin eläinlääkärilasku on vaikea maksaa. Eläimiä heillä kuitenkin on, ja ne tarvitsisivat tuettua peruseläinlääkäripalvelua, jota kunnaneläinlääkärit tarjoavat suurimmassa osassa Suomea. Pääkaupunkiseudulla kunnallista palvelua on niukasti tarjolla.

Pääkaupunkiseudulla on paljon yksityisiä eläinlääkäriasemia, joiden kilpailu on koventunut. Lähes kaikilla klinikoilla on monipuoliset hoitomahdollisuudet, joita maksukykyiset asiakkaan odottavat. Toiminnan ylläpitämisessä on paljon kustannuksia, ja tällöin hinnat ovat väistämättä vähävaraisimpien ulottumattomissa.

Maakuntalakiesityksen mukaan maakunta tuottaa palveluita markkinaperusteisesti hinnoitellen. Tämä tarkoittaa monessa tapauksessa sitä, että kunnallisen eläinlääkärin hintoja pitää nostaa vastaamaan todellisia kustannuksia.

Eläinlääkäripalveluiden siirtäminen alennettuun arvonlisäveroluokkaan toisi helpotusta tähän, hinnat voisivat laskea ja niiden nousupaineet vähenisivät. Tätä vaihtoehtoa pitää esittää ja havainnollistaa poliitikoille, jotka ovat ilmaisseet huolensa korkeista eläinlääkärimaksuista. Odotukset muutoksen suhteen on kuitenkin pidettävä maltillisina, sillä poliittisessa keskustelussa on pikemminkin ehdotettu alennetuista arvonlisäverokannoista luopumista.

Liiton valtuuskunta on linjannut, että yhteiskunnan on huolehdittava kiireellisen eläinlääkärinavun saatavuudesta kaikkina vuorokaudenaikoina sellaisella etäisyydellä ja hinnalla, että ne eivät muodosta kohtuutonta estettä lemmikin hoidattamiselle. Eläinlääkärien eettinen velvollisuus on miettiä tulevaa toimintaa maakunnissa niin, että eläimet saavat välttämättömän hoidon, joissain tilanteissa lopetuksen, omistajan varallisuudesta riippumatta.

Päivi Lahti
puheenjohtaja