Eläinlääkärilehti 6/2017

Eläinten hyvinvointilaki tulollaan, asetukset ja tulkinta ratkaisevat

Luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi eli laiksi eläinten hyvinvoinnista tulee lausuntokierrokselle syksyllä.
Eläinlääkäriliitolla oli edustus lakia valmistelleissa ryhmissä. Liitto valmistautui uudistukseen myös kartoittamalla hyvinvointitutkimuksen ja eläinlääkärien näkemysten pohjalta eläinsuojelulain muutostarpeita. Yhteenveto toimitettiin ministeriöön.

Liitto tavoitteli uuteen eläinsuojelulakiin muun muassa jatkuvaa juomaveden saantia kaikille eläimille, valvontaviranomaisille keinoja puuttua huonoon eläintenpitoon ennaltaehkäisevästi ja konkreettisia säädöksiä eläimille haitalliseen jalostukseen puuttumiseen.
Maa- ja metsätalousministeriö kertoi tiedotustilaisuudessa kesäkuussa pääpiirteitä lakiluonnoksesta. Monia liitonkin tavoitteita on luonnoksessa, mutta esimerkiksi jatkuva juomaveden saanti jää toteutumatta.

Lain tarkoituksessa siirrytään eläinten suojelusta niiden hyvinvoinnin edistämiseen. Eläimen hyvinvointia ei saa tarpeettomasti vaarantaa ja sairastuminen ja vahingoittuminen on pyrittävä ehkäisemään ennalta. Tämä antaa valvontaviranomaiselle mahdollisuuksia puuttua eläinten huonoon pitoon jo varhain, mutta edellyttää valvojalta vankkaa osaamista.

Eläinten jalostusta koskeviin säädöksiin on ladattu paljon odotuksia. Aina on toimijoita, jotka tekevät jalostusvalintoja eläimen hyvinvoinnista piittaamatta, kärkiesimerkkeinä ääripiirteiden korostaminen koiranjalostuksessa sekä tuoreet kuvat löllyvänahkaisista tarhaketuista.

Nykyisen eläinsuojelulain säädös eläimelle kärsimystä tai haittaa aiheuttavan eläinjalostuksen kieltämisestä on jäänyt sekä noudattamatta että valvomatta sen epämääräisyyden vuoksi. Räikeimpiin tapauksiin olisi kuitenkin mahdollista puuttua jo nykyään, jos valvontaviranomainen saisi tiedon niistä.
Lakiluonnoksessa jalostukseen liittyviä vaatimuksia yritetään selkeyttää. Luonnoksen mukaan eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen. Eläimen mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen ei saisi jalostuksen myötä heikentyä. Rakenteellinen vika tai sairaus, jonka vuoksi esimerkiksi luonnollinen lisääntyminen ei onnistu, estäisi käytön jalostuksessa.

Tarkennukset ovat kaivattuja, mutta yhdenmukainen rajanveto tyydyttävän ja lainvastaisen tilanteen välillä edellyttää huomattavan paljon asiantuntevaa keskustelua, konkreettisia esimerkkejä ja valvonnan ohjausta.

Eläinlääkäriliitto ehdotti valmistelussa pohdittavaksi muun muassa ovatko kaikki nykyiset koirarodut elinkelpoisia vai pitäisikö joitain kieltää. Esiin nostettiin tarve säätää hoitavan eläinlääkärin velvollisuudesta raportoida jalostukseen käytettävän eläimen hoitoa vaatineista tai elämänlaatua heikentävistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista salassapitovelvollisuuden estämättä. Valvontaeläinlääkärin tiedon saantia on parannettava tapauksissa, joissa eläinten jalostus on lainsäädännön vastaista.

Meidän eläinlääkärien niin lainsäädännön valmistelussa, valvonnassa, jalostuksen parissa kuin praktiikassakin on huolehdittava, etteivät uuden lain eläinjalostusta koskevat pykälät jää kuolleeksi kirjaimeksi.

Uuden eläinten hyvinvointilain voimaantulo sidottiin maakuntauudistuksen voimaanpanoon, joka siirtyikin vuoden 2020 alkuun. Tämä voi merkitä myös eläinten hyvinvointilain voimaantulon siirtymistä samaan ajankohtaan.

Keskeiset kohdat lain tulkinnasta jäävät ratkaistaviksi asetustasolla. Uusien asetusten voimaantulo pian lain jälkeen on tärkeää, etteivät vanhat asetukset vesitä valvontaa. Uusien asetusten tulee myös tavoittaa lain henki ja tarkoitus nykyisiä paremmin. Ministeriön viimeaikaiset asetusluonnokset sikojen tilavaatimusten höllentämisestä ja kansallisten eläinsuojelusäädösten poistamisesta maataloustukiehdoista ovat huolestuttava signaali tulevasta.
Liiton 125-vuotisjuhlavuoden vietto sujui kesällä St Michel -raveissa suomenhevosen 110-vuotisjuhlan tunnelmissa. Kiitos kaikille hienoon ravipäivään osallistuneille. Tapaamisiin liiton juhlavuoden huipentuessa 29.-30.9. Vanhalla ylioppilastalolla.

Lämmintä alkusyksyä toivottaen!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja