Eläinlääkärilehti 4/2018

Eläinlääkäreitä maakuntapäättäjiksi

Maakuntavaalit pidetään lokakuun lopussa, jos eduskunta hyväksyy kesällä maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännön. Eläinlääkärit ovat tärkeässä roolissa maakunnissa uudistuksen virkamiesvalmistelussa, ja lisäksi eläinlääkärien osaamista tarvitaan myös maakuntien poliittisessa päätöksenteossa.

Liitto kannustaa eläinlääkäreitä asettumaan ehdolle maakuntavaaleissa ja tukee ehdokkaaksi lähteviä jäseniä sekä tarjoaa materiaalia liiton tavoitteista verkossa liiton sote- ja maakuntasivuilla. Liitto toteuttaa alkusyksystä maakuntakiertueen, mikäli vaalit toteutuvat.

Eläinlääkäriliiton tavoitteita maakuntauudistuksessa ovat ympäristöterveydenhuollon itsenäinen yksikkö ja asema osana perusterveydenhuoltoa sekä eläinlääkäripalvelujen järjestäminen niin asiakkaan kuin eläinlääkärien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Elintarvikevalvonnan, eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan tehtävät pitää osoittaa maakunnissa eläinlääkäreille. Liiton maakuntavaalitavoitteet linjataan lopullisesti toukokuussa hallituksen kokouksessa.

Maakuntalait ovat parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa. Liiton edustajia on ollut kuultu asiantuntijoina eduskunnan valiokunnissa. Viestimme päättäjille esimerkiksi siitä, että eläintauti- ja eläinsuojeluviranomainen ei voi olla yleisesti maakunta. Olemme saaneet oikeusoppineilta tukea näkemyksellemme, että toimivalta on siirrettävä viranhaltijalle, ei yleisesti maakunnalle.

Maakunnissa toiminta jaetaan järjestäjään ja tuottajaan. Ympäristöterveydenhuollon osaamista ja hyvää johtamista tarvitaan sekä järjestäjän puolella että tuottajan puolella liikelaitoksessa. Esimiespaikoille on tunkua. Eläinlääkärien pitää tavoitella johtotehtäviä, sillä eläinlääkärien laaja-alaista osaamista tarvitaan toimintaa johdettaessa.

Eläinlääkäripalvelut on mahdollista järjestää uudella tavalla maakuntauudistuksen myötä. Erilaisia järjestämistapoja on arvioitu ja ideoitu eläinlääkärien kesken maakunnissa. Liiton selvitys eläinlääkäripalvelujen nykyisistä järjestämistavoista esitellään valtuuskunnalle toukokuussa ja julkistetaan sen jälkeen.

Myös maa- ja metsätalousministeriö selvittää Luonnonvarakeskus LUKEn avulla eläinlääkäripalvelujen erilaisia järjestämistapoja. Selvitystyö on juuri alkanut, ja määräaika on vuoden lopussa. Kaikissa selvitettävissä järjestämisvaihtoehdoissa lähdetään siitä, että velvollisuudesta järjestää seura- ja harrastuseläinten kiireellinen eläinlääkärinapu luovutaan, jos alueella on saatavissa sitä yksityisenä palveluna. Lisäksi selvitetään kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän uudistusta siten, että maakunta vastaisi kaikista järjestelyistä, kuten lääke- ja tarvikehankinnat, auto, työvälineet ja kirjanpito. Myös tuettuihin yksityisiin palveluihin siirtymistä selvitetään.

Monia tietoja, joita selvityksen pohjaksi tarvitaan, ei ole helposti saatavilla. Eläinlääkäriliitolla on muiden sidosryhmien ohella edustaja selvityshankkeen ohjausryhmässä. Huolellisesti tehtynä selvitys antaa arvokasta tietoa eläinlääkäripalvelujen erilaisten järjestämistapojen vaikutuksista. Kyselyihin, joita Luonnonvarakeskus lähettää, kannattaa siis vastata.

Toukokuussa valtuuskunnan kokouksessa perehdytään työehtosopimuksen synnyttämiseen yksityissektorille. Työehtosopimuksen tarve yksityisellä sektorilla kasvaa. Päivystysaikainen työnteko lisääntyy, kuten myös työvoiman rekrytointi ulkomailta. Jotta eläinlääkäri saisi päivystyksestä sen vaativuuden mukaista palkkaa, pitäisi työehdoista neuvotella yhdessä. Maakunnissa yhtiöitetään sosiaali- ja terveyspalveluja, eikä eläinlääkäripalvelujen yhtiöittäminenkään ole mahdotonta, joten silläkin suunnalla on varauduttava yksityissektorin työehtosopimukseen. Tähän varaudutaan yhdessä muiden lääkäriliittojen kanssa.

Eläinlääkäriliitto on saanut uuden toiminnanjohtajan, yrittäjätaustaisen erikoiseläinlääkärin Sointu Jalkasen (esittely sivulla 214). Sointu tuo valoisan persoonansa lisäksi liiton toimistolle vahvaa johtamis- ja esimiesosaamista ja kaivattua yksityissektorin tuntemusta. Liitto pystyy yhä paremmin palvelemaan koko jäsenistöä työelämän eri alueilla ja vaiheissa.

Aurinkoista alkukesää toivottaen!

Päivi Lahti
Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja