Eläinlääkärilehti 3/2019

Vaaleja pukkaa

Eduskuntavaalit ovat ihan kohta – eläinlääkäreiden kannalta ehkä tärkeimmät eduskuntavaalit vuosikymmeniin. 

Edellisellä hallituskaudella jäi kesken eläinten hyvinvointilaki ja SOTE-uudistus. Molemmat meidän eläinlääkärien kannalta erittäin tärkeitä ja työmme tulevaisuutta ohjaavia uudistuksia. Nyt onkin aika kysyä ehdokkailta, kuinka he haluavat uudistaa lakeja ja mikä on eläinlääkärien rooli uudistuksissa? Eikä pelkästään kysyä, vaan kertoa mikä on meille tärkeää ja mitä me eläinlääkärit maamme hyväksi teemme.

Eläinlääkäriliitto antoi viime hallituskaudella useita lausuntoja edellä mainittuihin lakiuudistuksiin liittyen. Osa ajatuksistamme päätyi viimeisimpiin ehdotuksiin ja osa karsiutui pois. Nyt meillä on taas mahdollisuus vaikuttaa paitsi lausumalla uudelleen, myös vaikuttamalla ehdokkaiden ajatuksiin yleistä mielipidettä muokkaamalla. 

Viime viikkoina olemme yhdessä tuoneet ammattikuntaamme esille Elävän lääkärit -kampanjan muodossa. Elävän lääkärit -video, meemit ja kartat ovat saaneet huomattavaa some-näkyvyyttä. Näkyvyys on ollut merkittävästi laajempaa kuin ammattiyhdistysten kampanjoissa yleensä. Olemme kertoneet kansalle ja päättäjille kuinka monipuolinen ammattimme on ja miten suomalaisille itsestään selvät asiat ovat oikeasti eläinlääkärien työn tulosta. Jotta myös jatkossa elintarviketurvallisuutta, zoonoosien harvinaisuutta ja hyvin toimivaa eläinten hoitoa voi suomalainen pitää itsestäänselvyytenä, on meidän tehtävä työtä sen eteen. Pidettävä huolta, että päättäjät muistavat, kuinka se kaikki voidaan myös menettää, jos eläinlääkintähuoltoon ja eläinlääkinnälliseen osaamiseen ei satsata riittävästi. 

Satsaaminen ei välttämättä tarkoita vanhan toimintamuodon jatkamista. Maailma muuttuu ja samalla muuttuu meidän toimintakenttämme. Siksi on tärkeää, että yhdessä ammattikuntana alamme ihan oikeasti miettimään, millainen on hyvä tulevaisuuden eläinlääkärijärjestelmä. 
Tässä kuussa käydään eduskuntavaalit, mutta toivoisin jokaisen kollegan miettivän jo seuraavia tärkeitä vaaleja. Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan vaalit käydään syksyllä ja haaveeni on, että uuteen valtuustoon saataisiin riittävästi kaikkien ammattikuntamme sektorien edustajia ja alkaisi työ eläinlääkärien paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Työ, joka turvaa paitsi hyvinvointia eläimistä ihmisiin, myös kaikille eläinlääkäreille hyvät työolot ja toimeentulon. 

Markus Kiili
Eläinlääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja