Eläinlääkärilehti 7/2017

Suojelusta hyvinvointiin

Syksyn satokauden kääntyessä hiljalleen joulun odotukseksi kerääntyy eläinlääkärikunnasta jälleen suuri osa vuotuiseen esijouluun. Tänä vuonna Eläinlääkäripäivät ovat hieman aiempaa myöhemmin, ja myös sijoittumisemme Messukeskukseen on uusi. Uskon, että vaihtelu virkistää.

Eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin liittyvät aiheet ovat olleet viime vuosina aiempaa näkyvämmin esillä julkisessa keskustelussa. Myös koulutusvaliokunnan keräämissä palautteissa Eläinlääkäripäiviltä 2016 oli eläinsuojelu yleisimmin mainittu aihe päivien yleisteemasta esitettyjen toiveiden joukosta. Tämän vuoden teeman valinta ei siis ollut vaikeaa.
Julkisen keskustelun perusteella eläinten hyvinvointi ja esimerkiksi tuotantoeläinten olot kiinnostavat ihmisiä. Aika ajoin julkisuuteen tulevat salakuvatut materiaalit tuotantoeläinten oloista ja teurastamoilta ovat nousseet otsikoihin, ajankohtaisohjelmiin ja some-maailman keskusteluketjuihin. Materiaalien paljastamat epäkohdat ovat saaneet kansalaiset vaatimaan tiukempaa lainsäädäntöä, tehokkaampaa valvontaa ja kovempia rangaistuksia. Eläinsuojelurikoksista langetettuja rangaistuksia voitaneenkin pitää varsin lievinä, joskin rangaistusten koventaminen on rikosten ennaltaehkäisyssä ilmeisesti varsin tehoton keino. Lainsäädännön kiristäminen sekä valvonnan parempi resurssointi ja tehostaminen, voivat varmasti parantaa viranomaisten tekemän eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta, mutta tarvitaan myös muita tehokkaita keinoja eläinsuojelun edistämiseksi ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tosiasia on, ettei sellaista valvonnan tasoa voida saavuttaa, jolla yhtäkään laiminlyöntiä tai epäkohtaa ei missään tilanteessa koskaan esiintyisi. Eläinten omistajien ja eläinten parissa työskentelevien ihmisten jatkuva valistaminen, koulutus ja asenteisiin vaikuttaminen ovat vähintään yhtä tärkeitä - jollei tärkeämpiäkin - tekijöitä eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi. Ihmiset, jotka vastaavat eläimen jokapäiväisestä hoidosta ja huolenpidosta, luovat eläimille hyvinvointia omalla työllään.

Uskoisin, että jokaisen eläinlääkärin tavoitteena on ylläpitää ja edistää eläinten hyvinvointia. Tätä voi konkreettisesti tehdä työn lisäksi harrastuksien parissa ja tietenkin omien eläinten pidossa. Meillä eläinlääkäreillä onkin suorastaan loistava tilaisuus vaikuttaa kaikkien eläinten hyvinvointiin, olemmehan ammattikuntana eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja eläinsuojelun asiantuntijoita. Eri tahoilla työskentelevien kollegoiden yhteistyötä tarvitaan laajalti pohdittaessa kaikkia mahdollisia keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Asiakkaita ja muita eläinten omistajia sekä hoitajia kohdatessa – praktiikassa, terveydenhuollossa, valvonnassa tai missä vaan – löytyy aina tilaisuuksia lobata eläinten hyvinvointiin vaikuttavien asioiden puolesta. Joskus on otettava ikäviäkin asioita esille.  Se vaatii eläinlääkäriltä paitsi hyviä kommunikaatiotaitoja, myös rohkeutta nostaa kissa pöydälle. Tätä rohkeutta kannattaa ammattikunnassa viljellä, sillä eläimen asianajajana toimiminen on yksi tärkeä yhteiskunnallinen tehtävämme. Tervetuloa siis kaikki päiville keskustelemaan aiheesta!

Päivien jälkeen koulutusvaliokunta toivoo runsaasti palautetta seuraavan kerran suunnittelun pohjaksi. Uudet innokkaat ja innovatiiviset jäsenet ovat myös aina tervetulleita joukkoomme, kiinnostuneet lähestykää rohkeasti!

Tanja Lähteinen
Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

PS. Uuden eläinten hyvinvointilakiehdotuksen tullessa syksyllä lausunnolle, kannattaa kaikkien kollegoiden olla aktiivisesti mukana antamassa lausuntoja asiassa, jotta saamme aikanaan voimaan parhaan mahdollisen lain.