Finsk Veterinärtidskrift 5/2022

Veterinärförbundet har nära relationer med sina medlemmar

Jag började som verksamhetsledare för Finlands Veterinärförbund i våras. Dessförinnan har jag arbetat i 25 år inom kreativa branscher i mångsidiga ledningsuppgifter på såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan. Jag kom till Veterinärförbundet från en tjänst som verksamhetsledare för Fackförbundet för teater och media som är en del av FFC. Jag är utbildad jurist och pedagog. Här är några observationer från början av arbetet i Finlands Veterinärförbund.

En stor andel av veterinärerna hör till Veterinärförbundet. Det är en utmärkt sak. Alla branscher är inte lika välorganiserade. Under de senaste åren har verksamheten på arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Man skapar exempelvis inte längre rikstäckande inkomstpolitiska lösningar, utan varje bransch lever på sitt eget sätt, vilket kan leda till bra eller dåliga slutresultat. Ibland känns det som att arbetslivet har blivit hårdare och man kommer inte alltid framåt i olika frågor. Behovet av gemenskap och solidaritet inom branschen framhävs.

Om man utexamineras som veterinär vid 30 års ålder, har man ungefär 35 års arbetsliv framför sig. Det är en lång tid och mycket hinner hända i karriären under den tiden. Arbetet kan vara patientarbete, sjukbesök, förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete, administrativa och övervakande uppgifter samt forskning, utveckling och utbildning.  Karriären omformas genom åren och kan vara mycket olika beroende på individers mål, slumpen och mycket annat. Veterinärförbundet måste kunna stödja varje medlem vid problem i arbetslivet.

Veterinärförbundets särdrag är att det bland medlemmarna också finns veterinärer som är företagare och arbetsgivare. Detta innebär att förbundet har en mångsidig kunskap om arbetsvillkoren i branschen. Förbundet har bland annat egna jurister för arbetstagare/tjänstemän och företagare. Så är det ofta inte i fackförbund, trots att arbete utförs i många olika former i dagens arbetsliv. Veterinärförbundet är före sin tid.

När jag jämför med mina erfarenheter från andra branscher upplever jag att Veterinärförbundet har nära relationer med sina medlemmar. Förbundets administrativa struktur säkerställer att förbundet vet vad medlemskåren tänker: Förbundets ordförande arbetar halvtid i förbundet och utöver styrelsen finns delegationen som behandlar aktuella frågor i branschen. 

Många veterinärer arbetar i sin drömbransch och det är svårt att komma in på utbildning i den här branschen. I allmänhet upplever man att arbetet är meningsfullt och man kan vara till nytta i det. Arbetet handlar om mycket mer än bara hur man försörjer sig. Ändå finns det många utmaningar inom branschen i anknytning till ork och välbefinnande på jobbet. Frågor om ork och välbefinnande på jobbet, liksom lösningarna på dem, är komplexa. Det innebär mycket jobb för förbundet i framtiden.

Förbundet tar ställning och ger utlåtanden i många frågor inom branschen. I dessa motiverar vi branschens ståndpunkter och gör t.ex. beslutsfattarna mer medvetna om vilka konsekvenser de planerade förändringarna skulle ha för branschen. Detta kunskapsunderlag används även i förbundets övriga påverkansarbete. Eftersom Veterinärförbundet är ett medlemsförbund i Akava, arbetar förbundet för medlemmarnas angelägenheter även där. Jag anser att Veterinärförbundet är en nätverkande och större aktör än sin storlek.

När jag började arbeta i förbundet blev jag positivt överraskad av att förbundet har två aktiebolag (Fennovet Oy och Tilipalvelu Elli Oy) som fokuserar på att producera utbildnings- och bokföringstjänster för veterinärer. Vanligen är det just i dessa frågor som man önskar stöd av fackförbunden, men få förbund har tagit sig an dessa uppgifter så grundligt. Man har nyligen upprättat utvecklingsplaner för förbundets företag.

Samhället befinner sig i en svår situation på grund av corona och särskilt kriget i Ukraina. Detta återspeglas på arbetsmarknaden och även i veterinärernas arbete. Vi utvecklas med tiden och gör vårt bästa, så att medlemmarnas arbetsliv utvecklas i en bra riktning. Det händer mycket i förbundet och dess bolag. I november är det dags för veterinärdagarna igen. Jag hoppas att jag träffar så många av er som möjligt där!

Karola Baran

Finlands Veterinärförbund