Finsk Veterinärtidskrift 6/2021

Svampar och stipendier

Att jaga stipendier är lite som att plocka svamp.

Sökandet kräver mycket tid, men man kan aldrig vara säker på att få någon skörd. Man kan fråga bekanta om tips för sökandet och även i dessa fall är det övning som gör mästaren, samtidigt som sannolikheten för framgång ökar.

Till en forskares uppgifter hör att kunna skriva stipendieansökningar, och unga forskare övar denna färdighet. Ansökningar om små stipendier är en övning inför stora, eftersom samma grundläggande regler gäller även då: det är alltid bäst att följa ansökningsanvisningarna till punkt och pricka, och allt som efterfrågas måste vara med för att en ansökan ens ska behandlas. Samma sak i svampskogen. Vet man vilken typ av skog man ska gå till under olika tider av året kan man förvänta sig en god skörd. Det är också bäst att ha med sig en svampkorg.

Även en liten skörd hjälper en vidare, man kan t.ex. göra en svamppaj och drömma om en stor skörd att torka inför vintern och avnjuta senare. Stiftelsen har av tradition vanligen beviljat små stipendier till ett stort antal sökande och inte bara några få stora stipendier, vilket också hade varit möjligt. På så sätt har man kunnat stödja veterinärmedicinsk forskning på bred front. 

Stödet har framför allt gått till nyblivna forskare som annars har svårt att komma igång. Mer erfarna forskare har inte heller glömts bort, bara de har kunnat visa på framsteg och resultat. En forskare ska vara mycket stolt över varje stipendium hen får, konkurrensen är nämligen hård.

Finlands veterinärmedicinska stiftelses stipendieskörd har redan länge delats ut som ett återkommande inslag under invigningen av Veterinärdagarna på hösten. Samtidigt har festdeltagarna fått en överblick över vad som pågår i landet och vem som gör vad. 

Personligen har jag med intresse följt hur brett det veterinärmedicinska fältet är. Det är fint att forskningen årligen kan lyftas fram vid detta högtidliga tillfälle.

Stiftelsen inrättades för 55 år sedan av vår egen yrkeskår. Den har under årens lopp fått donationer från privatpersoner och företag och varje donation är värdefull. I synnerhet några testamenten har ökat stiftelsens tillgångar avsevärt och gjort det möjligt att dela ut mer pengar till sökande. 

Stiftelsen hoppas därför att yrkeskåren ska komma ihåg denna möjlighet när man upprättar testamenten. Stiftelsen är aktiv och hoppas kunna finansiera så många bra ansökningar som möjligt även i framtiden.

Bästa kollegor, var aktiva, lämna in många bra ansökningar och gå ut i svampskogen!

Mari Heinonen
Ordförande i styrelsen för Finlands veterinärmedicinska stiftelse