Finsk Veterinärtidskrift 3/2022

Påverkan framför datorskärmen

Min första mandatperiod som medlem av delegationen går mot sitt slut.

Delegationens mandatperiod har varit exceptionell, precis som den tid som vi lever i över lag. Våren 2020 var det var knappast någon som anade hur lång pandemin skulle bli. Delegationens mandatperiod gick snabbt. Största delen av den tillbringade jag framför datorskärmen, där det gällde att ställa in distansmötena rätt och hitta en bekväm sittställning.

Som nyinvald delegationsmedlem oroade jag mig för hur jag skulle lyckas integrera mig i delegationsarbetet under distanstiden, eftersom Teams-möten inte ersätter samtal ansikte och ansikte och de viktiga inofficiella samtalen med kollegorna begränsas till ett minimum. I höstas fick vi möjlighet att mötas ansikte mot ansikte, och det visade sig att jag bekymrat mig helt i onödan – jag kände mig inte alls utomstående. Distansarbetet har lärt mig att sätta värde på möten med människor, och att få möta kolleger är en av de faktorerna som gör delegationsarbetet så betydelsefullt för mig.

Trots alla distansmöten har delegationen varit aktiv under den gångna mandatperioden. Under den här mandatperioden var hela en tredjedel av delegationens medlemmar nya. De mer erfarna medlemmarna har gett de nya medlemmarna ett gott mottagande, och samtalen har varit mycket öppna och dynamiska. Jag blir säkert aldrig trött på mångsidigheten i vår yrkeskår eller slutar att beundra de veterinärkolleger i olika sektorer som fördjupar mina egna insikter med sina kloka inlägg och åsikter. Som många vet utsträcker sig denna dialog också utanför delegationen. Vi får diskutera frågor av olika slag, lyssna på andras åsikter och lära oss av dem varje dag, till exempel på våra arbetsplatser och i de sociala medierna. Jag tycker mig också förnimma att underskottet av sociala kontakter under distansarbetstiden har lärt oss att bli bättre lyssnare. Därför vill jag tacka dig, kära kollega, för att du samtalar och lyssnar.

Ett beundransvärt drag i delegationsarbetet är att delegationen trots de olika åsikterna vill utveckla det gemensamma bästa och välbefinnandet i alla sektorer i veterinärernas arbete på sina möten. Ett av de teman som delegationen diskuterat i flera omgångar är veterinärernas, särskilt de unga kollegernas, ork och kraftresurser. I oktober–november 2021 gjorde Veterinärförbundet en enkät med unga veterinärer. Den visade att den höga belastningen i arbetet och den bristfälliga återhämtningen från belastningen pressar unga veterinärer att inrikta sig på deltids- och snuttjobb. Enligt de svarande skulle andelen deltidsjobb till och med få öka, bara lönenivån gjorde övergången till deltidsjobb möjlig. Många upplevde att det är svårt att få det stöd som behövs i början av karriären, och lönenivån i vissa sektorer betraktades som ytterligare en utmaning. Som ung veterinär kan jag för min egen del och utifrån samtal med unga kolleger bekräfta dessa observationer i enkäten.

Den nästa delegationen står därför inför en stor uppgift, när det gäller att lösa problemen som anknyter till veterinärernas ork och omvälvningen i arbetslivet. Även om unga veterinärer inte skulle anse att det är självklart att höra till facket, är det självklart att det inte finns något annat förbund än Veterinärförbundet som uttryckligen arbetar för veterinärernas intressen. Det är av yttersta vikt för veterinärernas intressebevakning att yrkeskårens organiseringsgrad och gemenskapskänsla bibehålls och bevaras.

På hösten ordnar vårt eget förbund ett delegationsval, som nu genomförs elektroniskt för andra gången i rad. Jag vill påminna att makten i Veterinärförbundet tillhör dess medlemmar: genom att rösta påverkar du sammansättningen av förbundets högsta beslutsfattande organ. I den här sammansättningen finns det alltid plats för nya representanter. Jag uppmuntrar er alla som ens har minsta lilla intresse för veterinärkårens framtid att ställa upp som kandidater i det kommande valet!

Venla Johansson 
Medlem i Veterinärförbundets delegation och utbildningsutskott, doktorand vid avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa vid Helsingfors universitet.