Finsk Veterinärtidskrift 2/2022

Kollegialiteten är vår styrka

Är kollegialitet viktigt för dig?

För många medlemmar i förbundet är det så. Enligt förbundets stadgar är förbundets första syfte är att medlemmarna verkar tillsammans. Jag har tolkat att detta betyder till exempel att vi ska främja kollegialiteten. När den här texten skrivs, har världsläget förändrats avsevärt genom kriget i Ukraina. Situationen väcker ångest och många får hjälp av att söka sig till andra människor och prata om saken. Ett viktigt element i kollegialiteten är att fråga sin kollega hur hen mår.

Främjandet av kollegialiteten är en av de många orsakerna till att jag hör till förbundet. Det finns många typer av kollegiala handlingar. Ett uttryck för kollegialiteten är att använda sin egen tid för att verka i förbundets organ eller för kollegernas bästa på ett mer allmänt plan. Jag sätter stort värde på er alla som är aktiva i förbundet eller i andra veterinärföreningar, på er som är administratörer för Facebookgrupper av olika slag eller svarar i veterinärernas stödtelefon.

Under förbundets valår är det viktigt att påminna att det är vi medlemmar som är förbundet. Nu behövs åter kandidater till delegationsvalet, så att vi genuint kan välja dem som fattar besluten under den kommande treårsperioden. Och när det är dags att rösta är det viktigt att alla utövar sin rösträtt, så att delegationens sammansättning motsvarar medlemskårens önskemål så väl som möjligt.

Även om du inte kan eller vill vara aktiv i organisationen kan vi alla vara kollegiala. Kollegialitet kostar ingenting men är till stor hjälp på många olika sätt. När man själv möter kollegialitet, kommer man ihåg det. Från de senaste åren minns jag särskilt en kollega som alltid uppmuntrar mig när hen ringer. Och kollegan som inte började förebrå mig för en lite felaktig kommentar i de sociala medierna, utan ringde och hjälpte mig att förstå saken rätt. Och alla de kollegor som vi arbetar med för det gemensamma goda, av kärlek till själva saken.

Kollegialitet var också på tapeten vid delegationens extra möte i februari. Det gällde att fatta beslut om hur Veterinärdagarna år 2022 skulle genomföras, och ämnet inspirerade också en diskussion om Veterinärdagarnas roll när det gäller att främja kollegialiteten. Efter omröstning beslutade delegationen att årets Veterinärdagar ordnas som ett traditionellt live-evenemang på plats på så sätt att föreläsningarna spelas in på video. I år ordnas ingen realtidsströmning. Delegationen ansåg att främjandet av kollegialiteten är ett av Veterinärdagarnas viktigaste mål. Sociala kontakter har stor betydelse för att målet ska uppnås, och deltagarna ska styras att komma till platsen med hjälp av evenemangets genomförande och prissättning. Även invigningen och cocktailpartyt konstaterades vara viktiga delar av evenemanget.

Det är kollegialt att diskutera hur problem kan lösas i stället för att bara konstatera att så här är det, inget att göra åt det. Världen förändras och arbetslivet och vi måste förändras med den. Förr var förr och nu har till exempel en kandidat som ska börja jobba på praktik helt andra förutsättningar än jag hade för nästan tjugo år sedan, när jag fick praktikrättigheter. Orsaken till problem med sinande krafter i arbetslivet är inte de unga veterinärerna, och inte heller de äldre, utan den förändrade verksamhetsmiljön och samhället på ett mer allmänt plan. Tillsammans kan vi göra vårt bästa för att förbättra omständigheterna i arbetet på så sätt att människor orkar jobba och trivs på jobbet.

När jag skriver detta är kommunens, statens och universitetets förhandlingar i sitt hetaste skede. Förhandlingarna handlar på många sätt om det väsentligaste i fråga om intressebevakningen; om kraftresurserna i arbetet, om ett mänskligt arbetsliv och om kollegialiteten. Och vi förhandlar av kärlek till själva saken.

Katri Kiviniemi
Finlands veterinärförbundets ordförande