Finsk Veterinärtidskrift 2/2021

Källkritik, stöd från kollegor och uppskattning för den egna kompetensen behövs

Riktade trakasserier är agerande där en person genom sina egna handlingar eller genom att mobilisera andra, initierar eller uppmuntrar organiserade trakasserier mot ett mål. Media berättar att stämningen har förändrats på några år så att det finns alltmer utrymme för trakasserier och hot. Särskilt sociala medier föder och främjar riktade trakasserier, spridning av hotfullt tal och stöd för det.

Inte ens veterinärer undgår trakasserier. Till exempel officiella veterinärer och privatpraktiker möter detta; situationerna har varierat från behandling av ett svårt djurskyddsärende till en dålig kundupplevelse på mottagningen. Veterinären anklagas för egenmäktighet eller tjänstefel, och likasinnade människor finns på sociala medier. Veterinären är bunden av tystnadsplikt, så det är inte möjligt att framföra sin egen synvinkel.

Vi gör alla misstag och lär oss att leva med dem, ofta lär vi oss också av dem. Men ingen behöver tåla vad som helst, ta emot anklagelser utan grund eller utskällning på nätet eller klara av svåra situationer på egen hand. Vid behov kan man få juridisk rådgivning från facket och fackets informationspaket om påstående om behandlingsfel och kundklagomål kan vara till hjälp i många situationer.

Förhoppningsvis kommer man att ingripa i riktade trakasserier mer kraftfullt även genom lagstiftningen i framtiden, men även vi veterinärer själva kan förbättra situationen. Vi kan se till, särskilt om vi är i en chefsposition, att det finns färdiga modeller för hur man hanterar fall med riktade trakasserier samt stöd och hjälp för att hantera ärendet. Vi kan alla agera kollegialt och ge vårt stöd till en kollega som utsätts för trakasserier. Som yrkeskår kan vi gemensamt förmedla budskapet att vi fördömer riktade trakasserier och inte på något sätt tolererar trakasserier och hot. Inom yrkeskåren kan vi uppskatta varandras arbete, trots att vi arbetar inom olika sektorer. Vi löser inte konflikter genom kunderna, utan med varandra så att de inte hamnar på sociala medier.

Vi delar ju inte själv heller påståenden på sociala medier utan källkritik, och deltar på så sätt inte i möjliga trakasserier. Vi är utbildade att använda källkritik i vårt dagliga arbete och det bör vi också använda i sociala medier och andra medier. I en rättsstat meddelas domar i domstol.

Förbundet strävar efter att påverka strukturerna så att arbetsförhållandena förändras så att trakasserierna och de negativa konsekvenserna av dem minskar. Välfärdsområdenas miljöhälsovård ska organiseras i samband med social- och hälsovården och räddningstjänsten i enlighet med den nya parlamentariska utredningen. Utöver andra fördelar som följer av lösningen kommer större områden inom miljöhälsovården än de nuvarande att möjliggöra specialisering och förbättrad arbetskvalitet samt en förbättring av tillsynsveterinärernas pararbete och ökad arbetssäkerhet.

Dessutom kommunicerar förbundet veterinärens omfattande expertis och yrkets mångfald. Syftet är förståelse i samhället att veterinärernas verksamhet säkerställer djurens, människornas och miljöns gemensamma hälsa. Detta kräver ett långsiktigt arbete och även medlemmarnas egen kommunikation i arbetet och den närmaste omgivningen. Det är fint att kollegor syns i sin expertroll i sociala medier, trots att kommentarer tas bort åtminstone från diskussioner som bara främjar en åsikt. Bekämpning av riktade trakasserier kräver också att korrekt information finns tillgänglig och delas aktivt.

Låt oss uppskatta oss själva och det arbete vi gör: varje veterinär arbetar för att Finland ska ha en veterinärvård och veterinärmedicin av hög kvalitet och en bra gemensam hälsa. Läkare för det levande tillsammans för det gemensamma bästa.

Katri Kiviniemi
Veterinärförbundets ordförande